Marknadsplatsen är asfalterad vilket gör det enkelt för alla att ta sig fram på marknaden. Vid marknadskontoret finns ett antal handikapparkeringar.