sommarmarknaden

i siffror

1813
föddes marknaden
70 +
knallar
90 +
eldsjälar